UA-75014385-1
free html templates

OVER MIJ

Sinds meer dan 30 jaar ben ik geboeid door hoe mensen werken. Als psycholoog verdiep ik mij in hoe mensen het beste tot hun recht komen in samenwerking. Het eerste deel van mijn carrière benaderde ik dat vanuit wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van mensen in organisaties.

Daarna richtte mijn aandacht zich meer op het individu. Steeds duidelijker zag ik hoe mensen geraakt kunnen worden door problemen in de samenwerking met anderen. Soms leidt dit zelfs tot schade aan de gezondheid. In ieder geval leidt het tot verminderd plezier en productiviteit.

Mijn ervaring als psycholoog ligt vooral op het gebied van arbeid en gezondheid. Als mediator richt ik mijn blik breder. 


In 2015 heb ik bij het RINO de opleiding Mediation voor gedragskundigen gevolgd. 
Hierdoor geïnspireerd heb ik direct daarna ook het theoretisch examen afgelegd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en heb ik het praktijkassessment gedaan. Daarmee heb ik mij kunnen inschrijven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland. Inmiddels heb ik mij uit laten schrijven uit het MfN register. Ik onderschrijf nog steeds de principes van de MfN gedragscode en volg bijscholing en heb intervisie met collega's. Ik val sinds 2019 echter niet meer onder de tuchtrechtspraak van het MfN. 

Mijn benadering van mediation is oplossingsgericht waar het kan, probleem onderzoekend waar nodig. 

Ik ben in Groningen afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog. Daarna werkte ik als wetenschappelijk medewerker en onderzoeker o.a. bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam en TNO. 

Sinds 1998 werk ik met veel plezier in het brede veld van arbeid, gezondheid en reïntegratie bij Heliomare in Wijk aan Zee. 

Als vrijwilliger ben ik buurtbemiddelaar bij de Bemiddelingskamer. Doelstelling is het ondersteunen van buurtbewoners bij het oplossen van conflicten en zo een prettige woonomgeving creëren en behouden.

Bij de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen ben ik geregistreerd als psycholoog NIP. Dit betekent dat ik mij houd aan de beroepscode van het NIP en dat de NIP klachtenregeling van toepassing is.

Max van Dormolen
Mediator
Arbeids- en organisatie psycholoog / psycholoog NIP

Contact
Email: info@moverend.nl
Tel: 06 146 111 52
Oranjelaan 9
1901TV  Castricum

LINKSBank: NL41 INGB 0003 623 978 

Dank voor uw bericht. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.